دستگاه بخور دو لول آرایشگاه

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

  • نوع بخور: گرم و سرد
  • نمایش میزان آب
  • فیلتر ضد رسوب
  • قابلیت خاموشی خودکار بعد از اتمام آب
  • کلید تنظیم بخار
  • دکمه تنظیم
  • مخزن آب بخار سرد
  • مخزن آب بخار گرم
  • تنظیم لمسی