اسپری فیکساتور کاتریس

۰ تومان

  • اسپری فیکس کاتریس
  • آب رسان پوست
  • نرم کننده
  • همراه با پرایمر جهت بستن منافذ
  • قبل و بعد از آرایش
  • فاقد الکل