اتوی صورت درما اف التراسونیک (Ultrasonic Shovel Beauty Start)

ناموجود

  • تحریک گردش خون
  • کمک به تخلیه لنف ها
  • جداسازی آرام سلول های پوست مرده
  • افزایش متابولیسم سلولی
  • پاکسازی مواد سمی