پخش عمده و خرده انواع مدل فر کننده مو

هر مدل از فر کننده های مو کار و مدل متفاوتی درست میکنند. و برای رسیدن به مدل مورد نظر باید فر کننده ها را بشناسید. در اینجا مدل های متفاوتی با برند متفاوت از فر کننده ها را به شما معرفی میکنیم. انواع فر کننده از قبیل: فر کننده مو مخروطی، فر کننده مو خیلی ریز یا سیم تلفونی، فر کننده مو پرسی، فر کننده مو چرخشی، انبر دار و …